فرمایش رهبری
حضرت امام خامنه ای عزیز : نماز جمعه یک قرارگاه است؛ قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق. • ما درحال جنگیم، منتها جنگ نظامی نیست؛ جنگ معنوی است، جنگ اعتقادی و ایمانی است، جنگ سیاسی است
برگزیده ها
12345678...
سایت های مهم{پیوندها}

وصیت شهدا

مطالب قدیمی تر سایت